Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada Gminy (3)
        Zadania i kompetencje Rady Gminy (1)
        Przewodniczący Rady (1)
        Skład Rady (1)
        Komisje Rady Gminy (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Rozwoju Gospodarczego (1)
            Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (1)
            Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1)
    Wójt Gminy (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne i inne ważniejsze instytucje (1)
    Jednostki pomocnicze - sołectwa (3)
    Gmina Partnerska (5)
        Galeria zdjęć (8)

Urząd Gminy
    Załatwianie spraw (1)
        Wodociągi i kanalizacja sanitarna (4)
        Lokale mieszkalne (3)
            ROK 2018 (0)
        Rolnictwo (7)
        Inwestycje (1)
        Ochrona Środowiska (35)
            Gospodarka odpadami (13)
                Rejestr działalności regulowanej (1)
            Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami (1)
            Program usuwania azbestu (2)
            Ochrona i zapobieganie szkodom wyrządzonym przez bobry (1)
            Wycinka drzew (1)
            Retencja terenowa (1)
        Drogi Gminne (4)
        Podatki gminne (13)
            Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
            Informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
            Ulgi w zkresie podatków i opłat: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty (1)
        Nieruchomości (13)
            Obiekty komunalne (1)
        Działalność gospodarcza (5)
            ROK 2017 (0)
        Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (2)
        USC (1)
        Postępowanie przed sądami (1)
        Oświata (0)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
            Aktualności (0)
                Konkurs (2)
    Struktura organizacyjna (1)
        Wójt Gminy Osjaków (1)
        Zastępca Wójta Gminy Osjaków (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestry umów (0)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (0)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        za rok 2015 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        za rok 2014 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        na koniec kadencji 2014 (2)
        za rok 2013 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2012 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2011 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2010 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2009 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2008 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2007 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2006 (2)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2005 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2004 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2003 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2002 (0)
            Rada Gminy (0)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        na początek kadencji 2014-2018 (1)
        za rok 2016 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        za rok 2017 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownicy Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (0)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (0)
    Zarządzenia Wójta (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 (152)
        Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 (238)
        Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2006-2010 (221)
        Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2002-2006 (1)
    Obwieszczenia Wójta (1)
    Konkursy na realizację zadań publicznych (5)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Osjaków 2007-2013 (2)
    Plan Marketingu Terytorialnego Gminy (1)
    Ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości (0)
        Rok 2009 (0)
        ROK 2013 (3)
        ROK 2014 (3)
        ROK 2015 (1)
        ROK 2017 (1)
        ROK 2018 (1)
    Likwidacja zużytych składników majątku ruchomego (0)
        Rok 2008 (7)
        Rok 2007 (6)
        Rok 2009 (0)
        Rok 2010 (0)
        Rok 2011 (0)
        Rok 2013 (0)
    OSP (0)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osjaków (3)
    Ochrona danych osobowych RODO (5)

Aktualności
    Spis powszechny ludności i mieszkań 2011 (2)
    Ochrona zdrowia (2)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) (0)
        Kontakt (1)
        Pomoc społeczna (1)
        Świadczenia rodzinne (1)
        Zaliczka alimentacyjna (1)
        Druki do pobrania (0)
        Przetargi (0)
        Ogłoszenia (1)
            RODZINA 500+ (1)
        Nabór na wolne stanowisko pracy (1)
    Gminna Spółka Wodna Osjaków (2)
    Wybory nowe (0)
        Wybory 2006 (18)
        Wybory 2007 (3)
        Wybory 2009 do Parlamentu Europejskiego (1)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Osjakowie (2)
        Wybory na Prezydenta RP 2010 (5)
        Wybory samorządowe 2010 (14)
        Wybory Parlamentarne 2011 (23)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Osjakowie 2012 (2)
        Wybory do Europarlamentu 2014 (3)
        Wybory samorządowe 2014 (22)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (8)
            Wybory ławników na kadencję 2016-2019 (1)
        Referendum Ogólnokrajowe w 2015 roku (6)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. (14)
    Praca w urzędzie (0)
        Nabór na wolne stanowisko pracy (1)
        Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
    Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 - 2022 (1)
    Program Rewitalizacji dla Gminy Osjaków do 2023 roku. (2)
    Plan Gospodarkii Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków (1)
    obwieszczenia Starosty Wieluńskiego (1)
    Ochrona zabytków (2)
    Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości (3)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 (1)
        Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 (36)
        Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 (45)
        Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 (45)
    Regulamin urzędu (1)
    Budżet, Podatki (33)
        Informacje z wykonania budżetu (49)
        Plan budżetu (0)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (2)
            2009 (2)
            2010 (4)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
        Podatki (7)
        Pomoc Publiczna (1)
        Dług publiczny (1)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (3)
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego - aktualny (1)
        Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego (11)
        rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp i Prognozy oddz. na środowisko dla fragmentu obrębu Raduczyce (1)
        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Przetargi - 2009 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (0)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (0)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (7)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (8)
        Przetargi - 2008 archiwum (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (7)
                Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie (20)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (2)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (8)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (8)
        Przetargi - 2007 archiwum (0)
            Zamknięte (7)
            Roztrzygnięte (11)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (4)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (13)
        Przetargi - 2010 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnęte (0)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (0)
            Ogłoszenie o wynikach przetargu (5)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (5)
        Przetargi 2011 (0)
            Otwrte (0)
            Rozstrzygnięte (11)
            Uniewaznione (1)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (12)
            Modyfikacje i wyjasnienia treści SIWZ (13)
        Przetargi 2012 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
                Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osjakowie wraz z niebędna infrastrukturą (15)
            Nierozstrzygnięte (0)
            Unieważnione (1)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (10)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (11)
            Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ (7)
        Przetargi 2013 (1)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (11)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (11)
            Modyfikacje, wyjaśnienia i zmiany SIWZ (7)
        Przetargi 2014 (10)
            Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ (11)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (8)
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10)
            unieważnienie postępowania (2)
        Przetargi 2015 (36)
        Przetargi 2016 (5)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5)
            Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (3)
            Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (4)
            ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (4)
        Przetargi 2017 (13)
            Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (14)
            informacja z otwarcia ofert (11)
            wybór najkorzystniejszej oferty (9)
            unieważnienie postępowania (3)
        Przetargi 2017 - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSJAKOWIE (6)
        Przetargi 2017 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERNICACH (4)
        Przetargi 2018 (7)
            wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (6)
            informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (6)
            zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (7)
            Plan zamówień publicznych na 2018r. (1)
    Przetargi niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych (112)

Instytucje kultury
    Gminny Ośrodek Kultury (GOK) (2)
    Gminna Biblioteka Publiczna (1)

Szkolnictwo
    Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie (1)
    Inne szkoły (1)
    Harmonogram dowozu uczniów (2)
    Klub Dziecięcy w Drobnicach (1)
    Konkurs na wolne stanowisko (1)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Osjaków (1)
    Podstawowa kwota dotacji (1)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    Konkurs na wolne stanowisko (2)

Projekty dofinansowane
    Projekty dofinansowane ze środków UE (9)
        Nadwarciański chrzan "marką" Łódzkiego (4)
        Podniesienie atrakcyjności turystycznej rzeki Warty poprzez doposażenie placu zabaw w Osjakowie (2)
        Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego (1)
        Projekt "Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków" (3)
        E-administracja Gminy Osjaków (2)
        Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną (1)
        Nabór partnerów do projektu (1)
    Pozostałe (2)

Wykaz miejscowości na terenie Gminy Osjaków
    Wykaz miejscowości (1)

Zgromadzenia
    Zgromadzenia (1)

zawiadomienie o zawarciu umowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij