Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

 

Projekt pn. „Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców” nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

Zapraszamy  

na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26.10.2016r. o godz. 14:00
w Urzędzie Gminy w Osjakowie- Biuro Projektu, pok. 20

Pliki do pobrania


  INFORMACJA DLA OSÓB HANDLUJĄCYCH PRZY CMENTARZU W OSJAKOWIE

 

Informujemy, że istnieje możliwość wcześniejszego wykupienia miejsc do handlu w okresie 28.10.2016-3.11.2016 r. przy ul. Cmentarnej w Osjakowie.
Zezwolenia wydawane będą od dnia 17.10.2016 r. w Urzędzie Gminy w Osjakowie pokój nr 20 w godzinach pracy Urzędu, po uiszczeniu opłaty targowej lub bezpośrednio na miejscu u inkasenta.
Jednocześnie informujemy, że obowiązuje zakaz handlu na parkingach i chodnikach przy ul. Cmentarnej i Sieradzkiej w Osjakowie.

Załączniki:


  Umowa Dotacji NR 168/EE/D/2016
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania  pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków – etap II

z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.:

„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016”

otrzymała dofinansowane w kwocie do 21 500,00 zł  w formie dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 

Projekt pn. „Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców” nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

WIĘCEJ


 Projekt

"Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu"

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW NA I PÓŁROCZE 2016/2017

znajdą państwo TUTAJ


 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w dniach od  16.08.2016r. do 19.08.2016r. od godziny 6.00  na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu z firmy EKO-REGION Sp. z o.o. przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

- 16.08.2016 (wtorek) Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark, Kolonia Raducka, Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Dębina, Skaleniec

- 17.08.2016 (środa) Osjaków

- 18.08.2016 (czwartek) Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle, Zofia, Gabrielów, Felinów

- 19.08.2016 (piątek)   Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka, Kolonia Dąbrowice

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
- złom metalowy
- dywany, wykładziny
- zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
- odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione
- zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki )
- opony

Ze względów organizacyjnych związanych z realizacją odbioru, uprzejmie proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych ustaleń.

Wójt Gminy Osjaków
Jarosław Trojan

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (043) 842 33 91 wew. 23.
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane

 


 
 
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OSJAKÓW
 
W ZWIĄZKU Z APELEM WOJEWODY ŁÓDZKIEGO DOTYCZĄCYM 72 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH BOHATERSKICH ZRYWÓW W HISTORII NASZEGO NARODU W DNIU 1 SIERPNIA 2016 ROKU O GODZINIE 17.00 ZOSTANĄ URUCHOMIONE NA TERENIE GMINY WSZYSTKIE SYRENY ALARMOWE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z EMITOWANIEM DŹWIĘKU MODULOWANEGO W CZASIE JEDNEJ MINUTY.
 
TYM  SYGNAŁEM PRAGNIEMY ODDAC HOŁD TYM, KTÓRZY NIE UGIĘLI SIĘ POD JARZMEM NAJEŹDŹCÓW I DO KOŃCA BRONILI SWOICH IDEAŁÓW, KTÓRZY POŚWIĘCILI MŁODOŚĆ, ZDROWIE, ŻYCIE, WALCZĄC O NIEZAWISŁĄ POLSKĘ.
 
WÓJT GMINY OSJAKÓW
JAROSŁAW TROJAN

 Druki deklaracji i ankiet udziału w projekcie dot. instalacji OZE - instalacja kotła zasilanego biomasą

Więcej TUTAJ


 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W  SPRAWIE  MOŻLIWOŚCI  DOFINANSOWANIA  WYMIANY  KOTŁÓW C.O.

Wójt Gminy Osjaków zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do w ymiany pieca opalanego paliwami konwencjonalnymi na kocioł opalany biomasą, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, przy ul. Wieluńskiej 26.
Po spotkaniu oraz na stronie internetowej gminy www.osjakow.bip.net.pl udostępnione będą deklaracje udziału w projekcie wraz z ankietami.
Termin składania deklaracji od 29 czerwca 2016 r. do 4 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Osjakowie pok. nr 16 (sekretariat) w godz. od 8.00 do 15.00. O kolejności decydować będzie data wpływu.
Deklaracje złożone przed albo po powyżej określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


 Urząd Gminy w Osjakowie ogłasza konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy pn.

 „Mój ogród wizytówką gminy Osjaków”

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Osjaków, którzy dbają o estetykę najbliższego otoczenia poprzez aranżację ogródków.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (do pobrania na stronie internetowej www.osjakow.bip.net.pl
lub w pok. Nr 4 Urzędu Gminy w Osjakowie) i przesłanie jej do Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków w terminie do 15 lipca 2016 r..
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również TUTAJ

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Osjakowie, pok. Nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 43 842 33 91 w. 30.

 


 OBWIESZCZENIE

w sprawie przyjęcia dokumentów:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o ewidencyjnym nr 29/1 w obrębie Jasień;
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Raduczyce w gminie Osjaków.

Czytaj WIĘCEJ


INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osjaków w dniu 21 marca 2016 roku Uchwały NR XVIII/102/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków (PSZOK), punkt ten czynny będzie od dnia 1 maja 2016 roku w każdy wtorek i piątek od godziny 9.00 do 11.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

WIĘCEJ


Informacja dla rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2016r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie czekają na Państwa:

- w każdy poniedziałek i środę do godziny 17:00;
- w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00;

ZAPRASZAMY

Od kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. włącznie,  świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po  1 lipca 2016 r. świadczenia ...

WIĘCEJ


OSTRZEŻENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu OSTRZEGA

Przed fałszywymi kontrolerami podającymi się za pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu i usiłującymi wyłudzić pieniądze od właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
-
Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych
z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej
i urządzeń melioracyjnych na terenie
Gminy Osjaków"
dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 


 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 – sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 – sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 – sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 – Kierownik referatu


Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie
na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050


Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


Urząd Gminy Osjaków
Targowa 26, 98-320 Osjaków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij